Tin tức

  • đăng ký

    Đọc Thêm

  • NGÀNH BAO BÌ VẪN BỊ “VÔ THỪA NHẬN”

    Ngành bao bì là một trong những ngành sẽ phát triển mạnh ở Việt Nam trong thời gian tới, theo nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng của dân chúng và theo các hiệp định thương mại tự do Việt Nam ký kết gần đây cho phép doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam tiếp cận được rất nhiều thị trường. Thế … Đọc Thêm